SYGDOMS OPSTÅEN

Af Janni Almosetoft

“syg dom”

Fra et naturvidenskabeligt synspunkt anskues sygdom som en forstyrrelse af den menneskelige organismes biologiske funktioner.

Når der gives navn til sygdomsbillederne er det for at forstå de symptomer som naturvidenskaben kigger på. Derfor kalder jeg det “Labels”

Ud fra et holistisk syn er det en forstyrrelse i energifeltet, i frekvensen, i tankerne, følelserne og handlingerne. Det er frekvensen eller svingningerne i kroppen som er gået ud af harmoni.

Det starter med en følelse….

Følelse er en energi i bevægelse. Derfor er enhver følelse en kraft i bevægelse. Når en energikraft bevæger sig ind i auraens felt, følger den en retning i overenstemmelse med universets større bevægelse.

Et eksempel er at vand i princippet er yin eller hunkøn, og det, der får det til at bevæge sig er yang eller hankønskraft.

En flod i bevægelse opnår derfor ligevægt fra begge aspekter og følger en bestemt strømretning. Hvis man lægger sten på dens vej, skal den bruge mere yangenergi for at kommer over eller omkring stenene. Hvis man placerer kæmpe sten på dens vej, vil vandet begynde at samle sig på flodbredden. Det begynder så at stagnere og har mistet sin hankønskraft og er blevet meget yin. Det er nu ude af balance.

Se nu det billede som kroppen !

Det samme ses ved undertrykkelse af følelser i kroppen.

Der kommer energi ind i systemet for at blive udtrykt, enten ved at udtale sig ærligt, handle eller modtage inspirerende ideer mm.

Hvis man undertrykker energiens bevægelse, som svarer til at lægge små sten på den strømmende flods vej, så vil næste indkommende energi prøve at skubbe blokeringen for at frigøre den.

Det ses i vores liv som at vi bliver ved med at opleve de sammen negative hændelser i vores daglige liv.

Hændelserne afspejler den frygt, angst der holdes fast i vores overbevisning.

Angstens energi lukkes ind i vores system, mens vi holder os fra at give og modtage kærlighed.

Derfor er det angst der forhindrer os i at handle i forhold til vores indre viden, som er at elske og at blive elsket.

Det afholder os fra at udtrykke os ærligt i alle situationer.

Jo mere vi undtrykker vores følelser, jo mere stagnere energien, hvilket kan medføre ubalance og sygdom. 

Med tiden kan den fastklemte energi blive så rodfæstet, at den eneste måde at frigøre den på er ved en større livsforandring eller en livstruende sygdom.

Den eneste vej ud er ved at konfrontere ens angst, som er stenene, man placerede for at stands kærlighedens strøm.

Tilbage til følelserne. Alle de forvrængede følelser som vrede, jalousi, stolthed, angst, apati mm. er  negative kræfter.

Den eneste måde de kan gøres mindre er at lade værre med at give dem energi. Det gøres ved at observere og iagttage uden at bedømme dem. Processen vil fremhæve det, der foregår inde i os selv.

Når det først er afsløret, kan vi ændre vores reaktion, hver gang det viser sig negativt i vores tanker, ord og handlinger. Dette vil nedbryde kraften indtil vi står tilbage med den oprindelige følelse, som vi undertrykte.

Når dette mærkes er vi igen i universets strøm.

kh Janni Almosetoft