Hvad er sygdom, hvad er den holistisk, i den store sammenhæng ?

De indre organers funktioner er kernen i kinesisk medicin hvor kroppen ses som en integreret helhed. Denne teori indeholder en total integration af kropsfunktioner, følelser, mental aktivitet, væv, sanseorganer og omgivelsernes påvirkninger.

Her vil komme en lang række sygdomsbilleder som inspiration til den holistiske forståelse af ubalancen