TEORIEN OM DE FEM ASPEKTER – ELEMENTER

Af JANNI ALMOSETOFT

De 5 elementer er manifestationer af, hvor qi har bevæget sig hen.

De fem elementer er skabt i henhold til interaktionen mellem yin og yang, og det er derfor, at de fem elementer også betragtes som energier.

De fem elementer kan betragtes som manifestationer af qi, og som aktivitet af qi indenfor fem specifikke kredsløb.

De fem elementer beskriver forandringsprocessen inden for en organisme, og imellem organismen, og dens omgivelser.

De fem faser er alle steder i naturen. Årstiderne manifesterer sig igennem de fem faser, forår (træ), sommer (ild), sensommer (jord), efterår (metal), vinter (vand).

Da mennesket er en del af naturen, bliver disse fem elementer også en del af det menneskelige system, dets fysiske, sansemæssige, følelsesmæssige, intellektuelle og spirituelle liv.
De fem elementer er indbyrdes afhængige af hinanden.

Mennesket og alle elementer vil bevæge sig i en konstant bevægelse, hvor der gives energi videre til andre, modtages energi fra andre, og hvor hvert element holdes nede af et andet element, og hvor det selv holder et element nede. Det er igennem det vi kalder Sheng-cyklus og Ko-cyklus.

DET SKABENDE KREDSLØB

Qi kan bevæge sig fra element til element, gennem Sheng-cyklus, det såkaldt “skabende kredsløb”, det gensidigt støttende forhold, den skabende cirkel, også kaldet “mor-barn-forholdet”, da elementet altid nærer det element, der kommer efter sit eget.

Jord skaber, og er mor til metal, der er barn af jord. Metal skaber, og er mor for vand, der er barn af metal mm.
Intet element er mere vigtigt, end et andet, ethvert element og dets funktioner er vigtige, idet de alle er afhængige af hinanden.

• Træ nærer ild, da træ giver energi til ilden.
• Ild nærer jord, da ild giver jorden asken med mineraler.
• Jord nærer metal, da jorden deponerer metallerne.
• Metal nærer vand, da mineralerne er nødvendige for vandets livsenergi. • Vand nærer træ, da vand er en forudsætning for træets vækst.

Hvis et element styrkes eller svækkes i Sheng-cyklus, vil hvert af de følgende elementer styrkes eller svækkes som følge heraf. Altså ifølge mor-søn loven vil det sige, at mor skaber og nærer sin søn, det efterfølgende element.
Eksempel: Svag nyreenergi kan være forbundet med chok, en følelse af angst, stress, nedkørthed. Frygten i nyrerne overføres til leveren, elementet træ, og bliver til vrede. Fra leveren overføres vredens negative energi til hjertet, elementet ild. Hjertets energi ophedes og stagnerer på samme tid og bliver til had, ondskabsfuldhed og utålmodighed forbundet med udbrud af hoverende glæde. Hjertets negative energi overføres til milten, elementet jord, hvor den bliver til bekymring og ængstelse. Denne ubalance i milten svækker fordøjelsen. Ophobningen af energien overføres til lungerne, elementet metal, der belastes af den svage og blokerede qi fra de andre organer. Det kan vise sig som melankoli og sørgmodighed, uregelmæssig vejrtrækning og forstoppelse i tyktarmen.

I denne skabende cirkel, føres denne negative energi fra metal så igen til nyrerne. Den selvforstærkende cyklus går igang igen med en ny følelse af frygt indlejret i den gamle frygt. Det overføres til leveren osv….

page103image19129904

DET KONTROLLERENDE KREDSLØB

Qi kan også bevæge sig igennem Ko-cyklus, det kontrollerende, hæmmende og dæmpende kredsløb.
Ethvert element har en slags kontrol over et andet, for at opretholde balance igennem hele systemet.

Hvis et element bliver for stærkt, vil det angribe og svække et andet element. Hvis et element bliver for svagt og svækket, vil det blive angrebet af et andet element, og det vil give ubalance i systemet.

Jordelementet har kontrol med vandelementet, vandelementet har kontrol med ildelementet, ildelementet har kontrol med metalelementet, metalelementet har kontrol med træelementet, og træelementet har kontrol med jordelementet.
Hvis elementet, der skal kontrollere, ikke har energi nok, kan det ikke kontrollere og dæmpe nok. Til en voldsom ild kan en lille mængde vand ikke slukke den. For lidt jord kan ikke dæmme op for en stor strøm af vand, mm.

• Metal dæmper træ, da øksen kan hugge i træet.
• Træ dæmper jord, da træet kan kaste skygge over jordens vækster. • Jord dæmper vand, da jorden kan dæmme op for vandet.
• Vand dæmper ild, da vandet kan slukke ilden.
• Ild dæmper metal, da det kan smelte metal.

Alt handler om samarbejde i de fem elementer

Træ nærer Ild og holder på jord, Ild nærer Jord og kontrollerer Metal, Jord nærer Metal og holder på Vand, Metal nærer Vand og kontrollerer Træ og Vand nærer Træ og kontrollerer Ild.

FORBINDELSEN IMELLEM DE FEM ELEMENTER

Der opstår stagnation, når energien ikke kan flyde mere.
Balance imellem de fem elementer i Sheng- og Ko-cyklus vil resultere i et godt helbred, mens ubalancer imellem de fem elementer i Sheng- og Ko-cyklus, vil resultere i sygdom.

page104image85616800 

DE INDRE ORGANER – VORES ENERGISYSTEMER

Disse organer ses i klassiske kinesiske værker, ikke kun som isolerede stykker materie i kroppen, men som organer og energisystemer.
Energisystemer, der skaber energi, opbevarer energi og sender energi ud til forskellige dele af kroppens funktioner, og påvirker hermed hele kroppens tilstand, både den fysiske struktur, bevægelsesevnen, sindstilstanden og følelserne. Organerne påvirkes af alle indre og ydre omstændigheder og påvirkninger.

I det følgende gennemgåes nogle af de væsentligste forhold, som hvert organ er forbundet med, set ud fra kinesisk sammenhæng. At forstå dette er meget vigtigt for at forstå den energimæssige sammenhæng i kroppen og dens relation til omgivelserne.

Eksempel: Lungerne er forbundet med huden; deres tilstand viser sig i kropshårene, deres hersker er Hjertet. Leveren er forbundet med senerne; deres tilstand viser sig i neglene, dens hersker er Lungerne. Milten er forbundet med musklerne; dens tilstand viser sig på læberne, dens hersker er Leveren. Nyrerne er forbundet med knoglerne; deres tilstand viser sig i håret på hovedet, deres hersker er Milten. Hjertet er forbundet med blodårerne; dets tilstand viser sig i ansigtsfarven, dets hersker er Nyrerne.

page105image85978080

YINORGANER – DE FEM FASTE INDRE ORGANER

Organerne er forbundet med kroppens indre og de vitale processer her.

LEVER: Leveren tager sig af at harmonisere energien, så den kan strømme uhindret, og er derfor vigtig i forhold til alle kropsfunktioner og hele den generelle rytme i følelser, tanker, kropsbrug og sociale liv. Leveren skaber galden, harmoniserer følelseslivet, opbevarer blod og regulerer blodets udadgående bevægelser væk fra kroppens midte ved aktivitet, og dets indadgående bevægelser i hviletilstand. Den tager sig af sener, åbner sig i øjnene, og dens tilstand viser sig i neglene. Leveren er også meget påvirkelig overfor vind, som blæst og gennemtræk. Det kan resultere i smerter i muskler, da muskler er leverens kropsvæv, og derfor tæt forbundet med leveren. Indre vind i leveren kan give vandrende smerter i kroppens muskelsystem.

HJERTE: Hjertet regulerer blodet og blodårerne, huser sindet og ånden. Selvfølelsen, selvopfattelsen i forhold til omgivelserne, udstrålingen, kærligheden til livet. Hjertet åbner sig i tungen og styrer talen. Hjertets tilstand viser sig i ansigtets farve og karakter.

HJERTESÆK: Hjertesækken kan ses som et tilføjet yinorgan, der svarer til den sæk, der omgiver hjertet. Hjertesækkens opgave er at beskytte hjertet mod udefra kommende påvirkninger, samtidig påtager den sig sygdomme, som ellers vil påvirke hjertet. Den samarbejder med trevarmeren, og er som sådan forbundet med kredsløbet og seksualiteten.

MILT: Milten transporterer næringsstoffer og væsker inde i kroppen, og omdanner mad og drikke til kroppens næring. Næringsstoffer og de rensede væsker føres til lungerne og hjertet, hvor de omdannes til qi og blod. Milten er et centralt organ for produktion af blod, og holder blodet på plads og styrer cirkulation i årerne. Milten hersker over musklerne, kødet, de fire lemmer og åbner sig i munden og styrer smagen. Dens tilstand ses på læberne.

LUNGE: Lungerne styrer qien, trækker energi, essens ud af luften, og gør den tilgængelig for kroppen. Lungerne kontrollerer spredningen af fugtende vanddampe i kroppen og overfører dem til nyrerne. Lungen tager sig af huden, svedkirtlerne og kropsbehåringen.

NYRE: Nyrerne opbevarer jing, essens, fra den oprindelige qi, den før-himmelske qi, og den sensuelle energi. Samtidig opmagasinerer den qien fra den efter-himmelske qi. Forplantningsevnen er afhængig af nyrernes energi. Samtidig har den betydning for nydannelse af væv. Nyrerne kontroller regulering af varme og fugt i kroppen, kroppens ild og vand. Livsilden findes i nyrerne. Den grundlæggende livsild kaldes Ming Men og er yangnyren. Dens qi befinder sig mellem nyrerne lidt nedenfor og inde bag navlen. Stedet kaldes Dan Tien, og er stedet for den bevægende grundenergi. Et energicentrum der blandt andet bruges i qi gong og kampsport. Nyrerne står for opbevaring og udskillelse af vand, og opbevarer som nævnt den før-himmelske qi, der er grundlaget for vores konstitution og levetidens længde. De hersker over knoglerne, marven, tænderne og hjernen, åbner sig i ørerne og deres tilstand viser sig i hovedhåret, håret er nyrernes blomst.

YANGORGANER – DE SEKS HULE ORGANER

De modtager mad og væske og forarbejder dem, så de bliver tilgængelige for fordøjelsen. De sender dem derefter videre til udskillelse som affaldsprodukter. Yangorganer er forbundet med kroppens ydre.

MAVE: Maven modtager mad og væske og begynder nedbrydningen af det. Skelner mellem det, der kan bruges og det, der ikke kan bruges. Det, der kan bruges sendes til milten til omdannelse til qi, det andet sendes til tyktarmen til udskillelse.

TYNDTARM: Tyndtarmen fortsætter med at skelne mellem det, der kan bruges og ikke bruges. Den udtrækker visse urene væsker, som sendes direkte til nyrerne og blæren.

BLÆRE: Blæren modtager og udskiller urin.

GALDEBLÆRE: Galdeblæren opbevarer og udskiller galde og er et enestående organ, da den er det eneste hule organ, der administrerer en ren væske, som ikke er kommet ind udefra, men er skabt af kroppen selv.

TYKTARM: Tyktarmen opbevarer og udskiller affaldsstoffer fra mad og væsker og absorberer overskydende vand fra affaldsmaterialet.

TREVARMER: Trevarmeren kontrollerer forholdet mellem de tre varmeområder: Den øverste varmer er området over mellemgulvet, hjertet og lungerne. Den mellemste

varmer er området mellem mellemgulvet og navlen, milten og maven. Den nederste varmer er underlivet under navlen, af funktionelle grunde både leveren og nyrerne. Rent anatomisk sidder de nævnte organer ikke, hvor de anføres at høre hjemme. For i denne opstilling er der tale om en ren funktionel beskrivelse af organerne som energisystemer. Trevarmeren regulerer det funktionelle forhold mellem de organer, der kontrollerer vand i kroppen; det vil sige nyrerne, lungerne, milten, tyndtarmen og blæren. Den står for samarbejdet mellem varme og fugt, mellem livets ild, og livets vand i kroppen.

De indre organer er vores væsentligste energicentraler. De påvirkes af alle former for indre og ydre omstændigheder, fra temperaturen omkring os, over mad og drikke, måden vi spiser og sover på, følelser og tanker. Vi er som vores indre organer. Eksempel: Er leverens energi hed og spændt, vil der som regel være for lidt støtte fra dens mor, som er vand. Elementet træ kan dæmpes ved at styrke vand. Træ kan også dæmpes på flere måder: Ved at styrke det kontrollerede element (jord), ved at styrke det skabte element (ild-søn), ved at styrke det skabende element (vand-mor), ved at styrke det kontrollerende element (metal) og ved at dæmpe elementet selv ved direkte påvirkning.

page108image86617056